Gallery

Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

In the heart of Kaikoura township

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Enjoy our fun coastal front yard

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Coastal charm

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Hearty Meals

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Relaxed Atmosphere

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Live entertainment

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Fresh local seafood

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Fully licenced

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Guinness On Tap

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Fully stocked bar

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Talented chefs

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Warm and inviting

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Beer and nibbles

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Rustic interior

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Fresh local seafood

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

From the mountains to the sea

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Rustic outdoor beer garden

press to zoom
Strawberry Tree Kaikōura
Strawberry Tree Kaikōura

Burgers for lunch?

press to zoom
1/2